Fotografia, jako sztuka

Fotografia, jako sztuka

Fotografia artystyczna jest dziedziną sztuki, w której wykorzystujemy wykonywane fotografie. Do tworzenia fotografii artystycznej najczęściej używany jest aparat fotograficzny. Wyjątek stanowi luksografia, w której nie wykorzystujemy żadnych urządzeń. Pojęcie fotografii artystycznej jest trudne do zdefiniowania. Najczęściej określa się ją, jako każdy rodzaj fotografii, który nie należy do fotografii klasycznej bądź komercyjnej. Uczelnie artystyczne coraz częściej oferują studia skierowane w tym kierunku. Fotografię artystyczną możemy podzielić na kilka nurtów: abstrakcyjna, koncepcyjna, surrealistyczna, akty i nagość, portretowa, humorystyczna. Podział ten jest jednak bardzo ogólny i niezatwierdzony. Każdy może dokonać własnego podziału. Ta dziedzina sztuki stała się bardzo popularna wraz z rozwojem technologii i elektroniki, które pozwoliły na produkcje znacznie dokładniejszych i tańszych aparatów fotograficznych. Każdy może teraz zakupić własny aparat cyfrowy i z jego pomocą stworzyć własną kolekcje zdjęć. Wystawy i galerie sztuki fotograficznej można spotkać coraz częściej, i zyskują one coraz większą popularność. Fotografia artystyczna może mieć też udział w fotografii komercyjnej, Przykładem mogą być profesjonalne zdjęcia ślubne wykonane przez znanego artystę, zdjęcia dzieci czy całej rodziny. Obecnie niemal każdego jest stać na posiadanie aparatu cyfrowego, czy to zakupionego jako osobny sprzęt, czy też wbudowany w nowoczesny telefon komórkowy. Przez to fotografia powoli wg mniemania niektórych przestaje być wartościową sztuką.